Dont Hide just blossom...

 
Photo by Jessica Linderholm 
2013
 
Dont hide yourself
just blossom and grow beautiful like a flower.
 
Det är viktigt att vara sig själv 
 
 

Kommentera här: