A Black and White World

Photo Jessica Linderholm
Place: Norway/Oslo
 
There's something really appealing about the simplicity of black and white images.
But life is not black and white maybe thats why we are so fasinated by its simplicity. 
It can never be soo simple. 
 
Något som jag har tänkt på är
hur skulle  det se ut i vår värld om allt i princip var svart och vitt.
Skulle vi leva under ett tankesätt att allt är precis på ett sätt och aldrig kan förändras. 
Eller skulle vi vara så manipulerade att vi aldrig kan gå ur den box vi lever i.
 Det hela började med att man såg en film som heter Equilibrium.
Vet inte vad jag ska säga men mina tankegångar började spinna runt i ett hjul. 
 
 

Kommentera här: